Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Kancelarie komornicze a rejestr KRZ

Szanowni Państwo,

w dobie ciągłego rozwoju połączonego z cyfryzacją baz danych, planujemy wykorzystanie publicznego rejestru KRZ zgodnie z jego przeznaczeniem. W zakresie postępowań sądowo-egzekucyjnych rozważamy wykorzystanie udostępnionych danych w prowadzonych procesach. Niniejsze badanie dotyczy informacji o egzekucjach bezskutecznych oraz egzekucjach alimentacyjnych, których ujawnienia, zgodnie z założeniami Ustawy o KRZ, dokonuje organ prowadzący lub kończący postępowanie egzekucyjne.

 


 

Na wstępie chcemy zbadać, jak obecnie funkcjonuje proces dokonywania wpisów w rejestrze KRZ, dlatego przygotowaliśmy krótką, anonimową ankietę, której wypełnienie nie powinno zająć Państwu więcej niż 10 minut.

Prosimy o jej wypełnienie do dnia 15 grudnia 2023 roku.

 

Z góry dziękujemy za przekazane informacje. Pozwolą one zaplanować nasze dalsze działania.

 


 

Wypełnienie ankiety jest dobrowolne. Przed jej rozpoczęciem prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą badania (treść poniżej). W celu rozpoczęcia ankiety należy kliknąć w przycisk "Dalej".

 


 

Informacja  od podmiotu prowadzącego badanie.

Podmiot przeprowadzający badanie: Kancelaria Prawna RAVEN P. Krupa Spóła Komandytowa, ul Wołowska 8, 51-116 Wrocław. NIP: 894-27-11-521.  KRS: 00000101196. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Ankieta ma charakter anonimowy i podczas jej wypełniania nie są zbierane dane osobowe. Indywidualny kod dostępu do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Zapewniamy, że kod dostępu jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia kodów dostępu z odpowiedziami na pytania ankiety. 

W związku z tym, że nie będziemy mogli powiązać otrzymanych informacji z osobą udzielającą odpowiedzi, otrzymanie kopii wypełnionej ankiety nie będzie możliwe.

Informacje zebrane w ramach ankiety będą przechowywane przez 90 dni a następnie zostaną trwale zniszczone.

W przypadku pytań, prośmy o kontakt:  Lukasz.Dachowski@kruksa.pl.

 


 

Informacja o anonimowości od dostawcy narzędzia.

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny kod dostępu do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Zapewniamy, że kod dostępu jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia kodów dostępu z odpowiedziami na pytania ankiety.